Yöneticilerimiz

 

Zeynep ATALAY YILMAZ
Genel Müdür – Yönetim Kurulu Başkanı

1985 yılı Bursa doğumlu olup, ilk-orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü kazanarak, İstanbul’a gelmiştir. Üniversite öğrenimi döneminde Yapı Kredi Bankası Ekspertiz Birimi ve çeşitli değerleme şirketlerinde staj yapmıştır. 2009 yılında Şehir Planlama Bölümünden mezun olarak Şehir Plancısı ünvanı almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir. 2009 yılında Atlas Gayrimenkul Değerleme Şirketi’nde değerleme uzmanı olarak çalışmaya başlamış, 2011 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme Şirketine geçerek çalışma hayatını sürdürmüştür. TSKB Gayrimenkul Değerleme Şirketinde 2015 Mayıs ayına kadar değerleme uzmanı, denetmenlik ve yöneticilik görevlerini yapmıştır. 2012 yılında SPK Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaya hak kazanmıştır. 2015 yılı Eylül ayı itibari ile Detay Taşınmaz Değerleme Şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

 

Fatih SAÇKIRAN
Genel Müdür Yardımcısı – Kurucu Ortak

1982 yılı İstanbul doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 1999 yılında Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği fakültesinde üniversite öğrenimine başlamıştır. 2003 yılında İnşaat Mühendisi ünvanı ile mezun olmuştur. Mezuniyet sonrasında 2 sene kontrol mühendisi olarak yapı denetim şirketinde çalışmıştır. 2005 yılında Gerçek Gayrimenkul Değerleme Şirketi’nde değerleme uzmanı olarak mesleğe adım atmıştır. 2008 yılında SPK Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaya hak kazanmıştır. 2013 yılında kendi şahıs şirketi ile değerleme firmalarına hizmet vermeye devam etmiştir. 2015 yılı Eylül ayı itibari ile Detay Taşınmaz Değerleme Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Çağatay BARUTÇU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Kurucu Ortak

1985 yılı İstanbul doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Vefa Lisesi’nden 2003 yılında mezun olmuş, ardından aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nde üniversite eğitimine başlamıştır. 2010 yılında Harita Mühendisi ünvanı ile mezun olmuştur. 2011 yılında Atlas Gayrimenkul Değerleme Şirketi’nde değerleme uzmanı olarak çalışmaya başlamış, 2012 yılında kendi şahıs şirketi ile değerleme firmalarına hizmet vermeye devam etmiştir. 2015 yılı Eylül ayı itibari ile Detay Taşınmaz Değerleme Şirketinde Kurucu Ortak olarak görev yapmaktadır.