Proje Değerleme ve Danışmanlık

Proje Değerleme ve Danışmanlık

• Bölge gayrimenkul pazarı araştırılması ve değerlendirilmesi,
• Yer seçimi analizi,
• Ulaşım – Trafik analizi,
• Proje değerlemesi,
• Finansal fizibiliteler,
• En etkin ve en verimli kullanım analizi.