Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.
Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılmaktadır.
• Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri,
• Dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı,
• Dönüştürülecek alandaki fiziksel değerler ve dönüşüm sonrası oluşturulacak fiziksel yapının maliyeti,
• Mevcut sektör bilgisi ile söz konusu kentsel dönüşümün verimlilik analizi,
• Hak sahipleri ile bunlara ait taşınmazların (arsa, yapı, müştemilat v.b.) tespiti ve değerlemesi konularında hizmet verilmektedir.