19.06.2019 tarih ve 9851 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi