28.06.2018 Tarih ve 9609 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi