19.06.2019 Tarih ve 9851 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi