15.12.2020 Tarih ve 10224 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi