13.07.2016 Tarih ve 9095 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi