10.11.2017 Tarih ve 9449 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi