09.09.2015 Tarih ve 8902 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi